Friday, 12 October 2012

ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ


ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಬೆಳೆಸಿಹರು ಬದುಕುವುದ ಕಲಿಸಿ
ಕೈಯ್ಯ ಬಿಡುವುದೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕೆ ಕಳಿಸಿ!?
ವಯಸಾದ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಾ ರೀತಿ 
ಅವರು ಬಯಸುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ತುಸು ಪ್ರೀತಿ 

1 comment:

  1. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂಡುವ ವಿಚಾರ. ಹೀಗೆ ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬದುಕನ್ನೇ ತೇದಿರುತ್ತಾರೆ!

    ReplyDelete