Sunday, 9 June 2013

ಗೆದ್ದವರ ನಿದ್ದೆ

ಓ ನಾಯಕನೆ, ನಮ್ಮ ಓಟಿಂದ ಗೆದ್ದೆ 
ಈಗ ಮಾಡುತಲಿರುವೆ ಸದನದಲಿ ನಿದ್ದೆ 
ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದು ಉಂಟು 
ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಲಂಚದ ಗಂಟು

No comments:

Post a Comment