Monday, 11 June 2012

ಮಳೆ

ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಸತ್ತ ನೆನಪು
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಹೊಳಪು 
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಬೀಳದಿದ್ದವನಿಗೆ ಪ್ರೇಯಸಿ ಬೇಕೆಂಬ ಹುರುಪು 
ಅತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂತು ಮಳೆರಾಯನೇ ಕೊಟ್ಟ ತೀರ್ಪು 

No comments:

Post a Comment