Monday, 15 October 2012

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ


ನಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೊಲವ ಸಂವೇದನೆಯ ರಾಗ 
ಅದು ಮೀರಿಸುವುದು ಬೆಳಕಿನಾ ವೇಗ 
ದೂರವಿದ್ದರು ಕ್ಷಣದಿ ತಲುಪುವುದು ಸತ್ಯ 
ಐನ್ಸ್ಟೆ ನನ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಿಥ್ಯ 

1 comment:

  1. ಅವಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ....
    ಗೆಳೆಯ ಅವಳು ಎನ್ನುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ....

    ReplyDelete