Thursday, 25 October 2012

ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ

"ಓ ಸಖಿಯೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಡವೆ 
ಮುತ್ತಿಂದ  ಸಿಂಗರಿಸಿದಾ  ರೀತಿ ಒಡವೆ"
ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದೆನು ನಾ ಕಳೆದ ವಾರ 
ಚಿನ್ನವಿಲ್ಲೀಗ, ಬರಿ ಮುತ್ತುಗಳ  ಹಾರ 

No comments:

Post a Comment