Wednesday, 3 October 2012

ಬೊಗಳೆ ಸಂತ


ಈ ವರುಷದಂತ್ಯದಲಿ ಭೂಮಿಯಾ ಅಂತ 
ಎಂದು ಸಾರುತ್ತಲಿಹ  ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಂತ 
ದೇವನೆಂದನು ಅವಗೆ -"ಹೇಳಿದೆನೆ ನಾನು?
ನಿಜವಿದ್ದರೂ  ರದ್ದು ಮಾಡುವೆನು ಪ್ಲ್ಯಾನು"

1 comment: